POWIATY W POLSCE - WWW.POWIATY.CBA.PL
 Informacje
Wykaz powiatów w Polsce. Mapa powiatów w Polsce. Herby Powiatów. Liczba ludności w poszczególnych powiatach. Podział na powiaty ziemskie i grodzkie. Powiaty w liczbach. Powiaty w poszczególnych województwach.
-----------------------------
Ostatnia Aktualizacja:

5 stycznia 2012
------------------------
kontakt z autorem:
E-MAIL
Gminy w Polsce
Stopnie Wojskowe
Wybory w Polsce
===============
Wykaz Powiatów Ziemskich
Wykaz Powiatów Grodzkich
------------------
Powiaty w Województwach
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
===============


Powiat to jednostka samorządu terytorialnego drugiego stopnia, to także jednostka podziału administracyjnego obejmująca część województwa. Funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 roku. W Polsce jest 379 powiatów, w tym 314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu.
Mapa Powiatów w Polsce
 
Powiaty w Polsce - Mapa


 Linki Reklamowe
-------------------------------------


------------------------------------